Identitate

Deși provenim din țări și culturi diferite, ne rugăm, citim, cântăm în locuri și limbi diferite, cu toții așteptăm cu nerăbdare Sabatul zilei a Șaptea – Sâmbăta. Cu toții privim spre viitor când Iisus va reveni din nou. Din chiar numele nostru străbate acest dor de advent, dar și de închinare în ziua binecuvântată și sfințită încă de la Creațiune pentru părtășie cu Cel care ne-a creat.

Atât istoria, cât și viitorul nostru ca mișcare își au rădăcina în conștientizarea timpului solemn pe care îl trăim și în importanța mesajului profetic care ne-a fost încredințat pentru ultimele clipe de istorie ale planetei Pământ. Suntem un popor divers, care privește atât în urmă, cât și înainte, un popor chemat să împărtășească tuturor că lumea este la un pas de vindecare si restaurare. Indiferent unde ne aflăm, cum arată organizațiile noastre, cum ne trăim credința, și cum păzim Sabatul, toți suntem însuflețiți de dorul după ziua în care vom putea fi împreună cu Dumnezeul nostru.

Încă de la începuturile noastre ca biserică am vorbit, publicat, produs și proiectat o diversitate de materiale, pentru a le împărtăși această speranță și celorlalți. Vrem sa-l însoțim și noi pe îngerul din  Apocalipsa 14:7 care zboară prin mijlocul cerului pentru a duce locuitorilor pământului solia de pregătire pentru întâmpinarea Domnului nostru: “Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui; și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7)